سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قوانین مالیاتی حوزة مسکن در خارج از سازمان مالیاتی

احمد پور، احمد، نیک زاد، مرضیه.(1390)." بررسی رابطه بین قیمت های نقد و آتی سکه طلا، در بورس کالای ایران ". ولی قیمت طلا و سکه در بازار داخلی به دلیل افزایش نرخ ارز نسبت به روز گذشته روند صعودی داشته است. نتایج نشان می­دهد که یک رابطه شرطی بین عوامل مختلف ریسک و بازده سهام وجود دارد و عوامل ریسک شامل ریسک بازار، نوسانات قیمت نفت، نوسانات نرخ ارز، نوسانات قیمت طلا و در برخی موارد ریسک نوسانات تورم نقش مهم و معناداری در تعیین بازده سهام در هر دو بازار صعودی و نزولی دارند. آخرین قیمت طلا از سوی دیگر نتایج احتمال آزمون تقارن ضرایب در مدلهای شرطی نشان میدهد که این رابطه در خصوص تمامی عوامل ریسک بالا در بازارهای صعودی و نزولی نامتقارن میباشد. اما وقتی با بالارفتن نااطمینانی، تقاضا برای طلا بالا میرود، برای توصیف شرایط به اقتصاد رفتاری نیاز خواهیم داشت. این مطالعه قصد دارد امکان پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز را با استفاده از ورود به بازار آتی طلا در ایران را بررسی نماید و مشخص کند که آیا بازار آتی طلا ظرفیت و کارایی لازم را برای این مهم دارد و اگر پاسخ مثبت است در چه شرایط و با وجود چه رژیمهای قیمتی (پر نوسان و کم نوسان) نتایج بهتری خواهد داشت و همچنین به مقایسه این نسبت در کشورهایی با بازار مالی نوظهور که در این مطالعه ترکیه بهعنوان نماینده انتخاب شده است پرداخته می­شود که این امر منجر به کسب نتایج قابل توجه و منحصر بفردی جهت اتخاذ بهترین تصمیم در شرایط متفاوت توسط سرمایه­گذاران و فعالان اقتصادی کشور می­گردد که هیچ یک از مطالعات قبلی چنین رویکردی در ارائه مطالب نداشتهاند.

به طور طبیعی عوامل زیادی در شکل­گیری اطلاعات و دیدگاه­های طرفین بازار و نهایتاً قیمت سهام شرکت­ها مؤثر هستند، بخشی از این عوامل داخلی و بخش نیز ناشی از وضعیت متغیرها در خارج از محدوده اقتصاد داخلی است. همین مسئله سبب شده است که وضعیت اقتصادی اغلب کشورهای وابسته به درآمدهای نفتی تحت تأثیر نوسانات قیمت نفت قرار گیرد. در این مطالعه، پس از انجام آزمون مانایی و همچنین آزمون ARCH، برای پی بردن به وجود اثر آرچ در متغیرها، با استفاده از رهیافت BEKK ارتباط نوسانات بازدهی قیمت نفت خام و بازدهی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. متغیرهای مورد استفاده در این پژوهش قیمت جهانی نفت خام، شاخص قیمت بورس تهران و نرخ ارز می­باشد که بازدهی این متغیرها با استفاده از فرمولی که در قسمت معرفی متغیرها آورده شده است، تعریف شده است. قیمت زنده طلا او با ارائه ادلهای، اصلاحیة سال 1381 را نقد کرده و درنهایت به این نتیجه رسیده است که قوانین مالیاتی حوزة مسکن در خارج از سازمان مالیاتی و غیرتخصصی وضع میشوند. یکی از اجزای مهم بازارهای مالی بورس اوراق بهادار است که یک بازار متشکل رسمی خرید و فروش سهام شرکت­ها تحت ضوابط و قوانین خاص است. نفت برای برخی کشورهای صادرکننده آن مهمترین منبع درآمدی محسوب می­شود و قیمت نفت و نوسان­های آن از این کانال نیز می­تواند بر بخش حقیقی و همچنین بازار سرمایه اثر بگذارد، به طوریکه در بسیاری از کشورها که مدیریت درآمد نفتی مناسبی ندارند افزایش قیمت نفت با افزایش درآمد دولت و افزایش پایه پولی همراه شده که آثار تورمی دارد.

نفت و فرآورده­های آن به عنوان مهمترین منبع انرژی در فرآیندهای تولیدی در جهان مورد استفاده قرار می­گیرد، از این رو نوسان­ها در قیمت نفت می­تواند بر هزینه تولید و سودآوری شرکت­های تولیدی اثرگذار باشد. بنابراین، این تغییرات شدید در قیمت نفت می­تواند بر بازار­ها از جمله بازار سهام در کشوری همچون ایران که یکی از کشورهای عمده صادرکننده نفت می­باشد، اثرگذار باشد. در مقابل، نتایج بیانگر این است که چولگی و کشیدگی تنها در وضعیت صعودی بازار سهام، دارای تأثیری معنادار و متقارن بر بازدهی سهام است. سپس، واریانس غیر شرطی دوباره در سطحی جدید به وضعیت مانا بر میگردد تا این که بر اثر تکانهی بعدی، تغییر ساختاری دیگری را تجربه نماید. با وجود اینکه استفاده از رویکرد الگویابی معادلات ساختاری توانایی به­دست آوردن استنباط­های علی را فراهم می­آورد، اما در این خصوص باید جانب احتیاط را رعایت نمود. باستان­زاد و داوودی (1396) به بررسی سازوکار انتقال ریسک بین بازارهای ارز، مسکن و سهام اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد پارامتریک و ناپارامتریک ارزش در معرض خطر پرداختند. در حالیکه براساس رویکرد کاپیولای شرطی هیچ ارتباطی میان شاخص قیمت سهام و رابطه مبادله و همچنین میان نرخ ارز و رابطه مبادله در اقتصاد ایران وجود قیمت لحظه ای دلار ندارد. همچنین نتایج مدلسازی ساختار وابستگی و تخمین ضرایب وابستگی توابع کاپیولای شرطی نشان می دهد که اندازه وابستگی تاو کندل (τ) قیمت نفت و نرخ ارز 0.39 است و وابستگی متقارن در میانگین توزیع میان این دو متغیر وجود دارد.

تابع مفصل گومبل تنها وابستگی دنب بالای متغیرهای تصادفی را مدلسازی میکند که با پارامتر نشان داده قیمت آنلاین طلا میشود. از آنجایی که اولین و مهمترین عامل مؤثر بر تصمیم­گیری سرمایه­گذاران در بورس اوراق بهادار شاخص قیمت سهام است از این رو آگاهی از عوامل مؤثر بر قیمت سهام با اهمیت است. این مقاله به بررسی نوسانات بازدهی قیمت نفت بر روی نوسانات بازدهی شاخص بورس اوراق بهادار با استفاده از یک مدل GARCH چند متغیره و داده­های ماهانه طی دوره زمانی ماه می 2001 تا ماه مارس 2016 می­پردازد. براساس نتایج پژوهش رابطه منفی و معنی­داری میان نوسانات بازدهی قیمت نفت خام ونوسانات بازدهی شاخص بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد، همچنین رابطه منفی ومعنی داری میان نوسانات نرخ ارز و بازدهی نوسانات بازدهی شاخص بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد. میثمی و کو (2000) روابط بین شاخص سهام سنگاپور و متغیرهای منتخب اقتصاد کلان در طول یک دوره هفت ساله از 1988 تا 1955 را مورد آزمون قرارداده و دریافتند که رابط مثبتی بین بازده سهام و تغییرات در عرضه پول وجود دارد اما رابطه منفی بین بازده سهام و تغییرات در سطوح قیمت در نرخهای بهرهکوتاه مدت و بلندمدت و نرخهای مبادله وجود دارد. یکی از مسائل مهم در بخش نفت، موضوع قیمت نفت و نوسانات قیمت نفت می­باشد، به طوری که هرگونه افزایش یا کاهش غیر­منتظره در قیمت نفت منجر به تغییر درآمدهای نفتی می­شود که این به نوبه خود مستقیماً اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار می­دهد و در صورتی که سیاستهای صحیح اقتصادی اعمال نشود، منجر به بحران و عدم تعادل­های اقتصادی میشود.

 

 

http://vctalaa.tebyan.net/post.aspx?PostID=1747346

http://alojjh.tebyan.net/post.aspx?PostID=1747347

http://ozzz3.tebyan.net/post.aspx?PostID=1747348

http://ayartala.tebyan.net/post.aspx?PostID=1747349

http://drgdd.tebyan.net/post.aspx?PostID=1747350

http://sddor.tebyan.net/post.aspx?PostID=1747351

http://nhikjh.tebyan.net/post.aspx?PostID=1747352

http://bazartala.tebyan.net/post.aspx?PostID=1747353

http://sdarer.tebyan.net/post.aspx?PostID=1747354

http://druon.tebyan.net/post.aspx?PostID=1747355http://nadrrrr2.rozblog.com/post/9

http://medi555.rozblog.com/post/1

http://satenios3.rozblog.com/post/16

http://mehdi555.rozblog.com/post/12

http://mehran67.rozblog.com/post/18

http://bnkkk.rozblog.com/post/24

http://maral2000.rozblog.com/post/27

http://opww.rozblog.com/post/12

http://hktala.rozblog.com/post/11

http://nohtala.rozblog.com/post/9https://talarozi.blog.ir/1400/08/21/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B7%D9%84%D8%A7-18-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-1400

https://uetala.blog.ir/1400/08/21/%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85

https://dooste1.blog.ir/1400/08/21/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D9%85%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%86%DA%AF-%D9%88-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86

https://naooi6.blog.ir/1400/08/21/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B3%DA%A9%D9%87%D8%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B3%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%87

https://saghi2.blog.ir/1400/08/21/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86

https://toollaw.blog.ir/1400/08/21/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%B3%DA%A9%D9%87-%D9%88-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85

https://sayyt.blog.ir/1400/08/21/%D9%87%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DA%A9%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%DA%A9%D9%87-19-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2

https://talaroz.blog.ir/1400/08/21/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D9%84%D8%A7

https://manoch6.blog.ir/1400/08/21/%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF

https://talakala.blog.ir/1400/08/21/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA