سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قیمت روز طلای 24 عیار روز یک شنبه مورخ 21 دی 99

 قیمت روز طلای 24 عیار روز یک شنبه مورخ 21 دی 99  به1,754,300تومانرسیدکهنسبتبه154روزپیش،افزایش18.91درصدیداشتهاست.


قیمت طلا ی 24عیار روز سه شنبه مورخ 11 اذر 99

طلا ی 24عیار روز سه شنبه مورخ 11 اذر 99  با نرخ 14,772,000 ثبت گزدید.

 

عنوان 

                                

قیمت زنده              

تغییر                     

کمترین

بیشترین          

زمان                 

طلای 18 عیار

11,079,000

(4.96%) 524,000

10,553,000

11,179,000

19:59:24

 

طلای 24 عیار

14,772,000

(4.97%) 699,000

14,070,000

14,905,000

19:59:24